Hållbart fiske

Framtida klassiker på högtidsbordet

Vi odlar fisk som gör gott

Läcker måltid med god sund fisk

Fisk odlad på en gård

Änglamarkspriset 2016

Klicka för info
Rödstrimma®
Klicka för info
Svart Rödstrimma®
Klicka för info
Clarias
Här köper du vår fisk!
- Senaste nytt från Gårdsfisk

Att filéa varmrökt Clarias från Gårdsfisk


Nu finns vår varmrökta clarias i flera butiker runt om i landet.

Här visar vi hur du bäst tar tillvara på den. Genom metoden får man fina filéer som enkelt kan delas upp i portionsbitar. Vi tycker också att fiskens kött blir bättre.
Ibland finns det lite blodrester längs ryggraden och det är helt naturligt då fisken levt innan den röktes. Alla fiskar är genomrökta och detta påverkar inte köttet eller smaken. Följ vårt sätt att filea så får ni inte bara bra smak utan även fina fasta fileer. OBS använd vass kniv!

Att filéa varmrökt clarias - film

 

 

Läs fler nyheter här
gardsfisk
Senaste nytt

Gårdsfisk - Närodlad fisk, på landsbygden


För oss innebär en närodlad fisk inte bara att det odlas nära konsument utan också att det är en ansvarsfull fiskodling, att vi tar ansvar i hela odlingskedjan från val av foder till att minimera miljöpåverkan i alla led. Det vill säga allt från miljövänliga materialval, omhändertagande av spillvatten, elleverantör, djurvälfärd och val av fisk. Vi odlar på ett sådant sätt att vi inte förstör miljön eller påverkar vilda fiskbestånd. Detta tankesättet har resulterat i Gårdsfisk, fisk odlad på gårdar med minimal miljöpåverkan.

I Sverige finns mängder med nerlagda lantbruk och tomma djurstallar. Med tiden så har landsbygden utvecklats och vi har idag färre och större lantbruk. Det här medför att det finns många gårdar med stallar som idag står tomma och förfaller. Idag har vi byggt om och restaurerat en gård och vi hoppas kunna presentera fler i takt med en växande marknad.

Läs mer om vårt företag här
anglamarkspriset2016
Änglamarkspriset 2016!

Stort tack för att ni gjorde det möjligt för oss att vinna Änglamarkspriset 2016.
Bli återförsäljare