Hållbart fiske

Framtida klassiker på högtidsbordet

Vi odlar fisk som gör gott

Läcker måltid med god sund fisk

Fisk odlad på en gård

Änglamarkspriset 2016

Klicka för info
Rödstrimma®
Klicka för info
Svart Rödstrimma®
Klicka för info
Clarias
Här köper du vår fisk!
- Senaste nytt från Gårdsfisk

Scandinavian Aquasystems/Gårdsfisk bjuder in till


Scandinavian Aquasystems AB (Gårdsfisk) har sedan 2013 producerat fisk. Vi har tillstånd för 40 tons produktion och har under 2017 producerat 30 ton. Nu planerar vi att utöka vår verksamhet.

Samråd är en lagstadgad process som finns för att närboende, kommunen och andra intressenter ska ges möjlighet att tidigt komma med upplysningar och synpunkter.

http://www.gardsfisk.se/Samradsunderlag.pdf

Vi är tacksamma för upplysningar inkomna senast den 1 juni - upplysningar/synpunkter kan lämnas till info@gardsfisk.se.

Läs fler nyheter här
gardsfisk
Senaste nytt

Gårdsfisk - fisk, på landsbygden


För oss innebär en närodlad fisk inte bara att det odlas nära konsument utan också att det är en ansvarsfull fiskodling, att vi tar ansvar i hela odlingskedjan från val av foder till att minimera miljöpåverkan i alla led. Det vill säga allt från miljövänliga materialval, omhändertagande av spillvatten, elleverantör, djurvälfärd och val av fisk. Vi föder upp fisk på ett sådant sätt att vi inte förstör miljön eller påverkar vilda fiskbestånd. Detta tankesättet har resulterat i Gårdsfisk, fisk uppfödd på gårdar med minimal miljöpåverkan.

I Sverige finns mängder med nerlagda lantbruk och tomma djurstallar. Med tiden så har landsbygden utvecklats och vi har idag färre och större lantbruk. Det här medför att det finns många gårdar med stallar som idag står tomma och förfaller. Idag har vi byggt om och restaurerat en gård och vi hoppas kunna presentera fler i takt med en växande marknad.

Läs mer om vårt företag här
anglamarkspriset2016
Änglamarkspriset 2016!

Stort tack för att ni gjorde det möjligt för oss att vinna Änglamarkspriset 2016.
Bli återförsäljare