Hållbart fiske

Du är här: Hem > Gården

Vi odlar fisk som gör gott

- för hälsa och miljö

Vi odlar Gårdsfisk vilket är precis som det låter - Fisk odlad på en gård.


I Sverige finns mängder med nerlagda lantbruk och tomma djurstallar. Med tiden så har landsbygden utvecklats och vi har idag färre och större lantbruk. Det här medför att det finns många gårdar med stallar som idag står tomma och förfaller. Vi letar upp gårdar som passar de krav vi har och anpassar gårdarna så att de får liv igen och skapar nya arbetstillfälle på landsbygden. Idag har vi en gård i drift och vi hoppas kunna presentera fler i takt med en växande marknad.

Hållbar fiskodling på gården

Gretagården är vår första ombyggnation. Från att ha varit en sliten lantbruksgård till att bli en av Sveriges mest moderna fiskodlingar. Namnet Greta kommer från den förra ägaren. GretaGården hade tidigare använts för att föda upp kor, höns, grisar och lamm samt bruka den omkringliggande marken. Sedan 30 år har gården bara använts som bostadshus. När Greta blev för gammal för att bo kvar i huset själv fick Mikael och Johan möjlighet att förvärva gården. Det var värdefullt för Greta att få reda på att gården skulle få komma till liv igen.

naturvänlig fiskodling

hållbar fiskodling

Hållbar fiskodling

Fiskodling på gården