Hållbart fiske

Rödstrimma®


Rödstrimma®

Rödstrimma®

Rödstrimma är en varmvattenlevande art ursprungligen från Afrika som är optimal att odla i recirkulerande odlingssystem. Rödstrimma är naturligt resistent och tålig vilket gör att inga mediciner eller kemikalier används i produktionen. Rödstrimma är en allätare vilket innebär att den kan leva på en hög andel vegetabiliska proteiner i fodret, detta kan på sikt leda till att ett svenskt foder baserat på restprodukter från lant- och skogsbruk kan användas.

Rödstrimma är ljus och har en tydlig röd ton i skinnet. Fisken slaktas vid ca 400-500 gram och passar väldigt bra till att helstektas eller helgrillas. Dess storlek är lagom för en person och är därför mycket populär hos restauranger.
Se recept
Fler fiskar