Hållbart fiske

SvartRödstrimma®


SvartRödstrimma®

Oreochromis Niloticus / Niltilapia.

Rödstrimma är en varmvattenlevande art ursprungligen från Afrika som är optimal att odla i recirkulerande odlingssystem. Rödstrimma är naturligt resistent och tålig vilket gör att inga mediciner eller kemikalier används i produktionen. Rödstrimma är en allätare vilket innebär att den kan leva på en hög andel vegetabiliska proteiner i fodret, detta kan på sikt leda till att ett svenskt foder baserat på restprodukter från lant- och skogsbruk kan användas.

Den svarta Rödstrimman liknar den svenska abborren med svart/gröna ränder tvärs ryggen. Fisken tas vid ca 800 gram och förutom att den passar helstekt/grillad lämpar den sig även till filé och exempelvis sushi. En fisk lämpar sig väl till två eller tre personer.
Se recept
Fler fiskar