Hållbart fiske

default.asp


default.asp

lat: Clarias gariepinus / svensk handelsbet. Afrikansk Ålmal

Clarias är en varmvattenlevande art ursprungligen från Afrika som är optimal att odla i recirkulerande odlingssystem. Clarias är naturligt resistent och tålig vilket gör att inga mediciner eller kemikalier används i produktionen. Clarias är en allätare vilket innebär att den kan leva på en hög andel vegetabiliska proteiner i fodret, detta kan på sikt leda till att ett svenskt foder baserat på restprodukter från lant- och skogsbruk kan användas. 
Se recept
Fler fiskar, loggain