top of page

Våra projekt

Gårdsfisk har flera pågående och avslutade projekt med inslag av offentlig finansiering. Här berättar vi mer om dem. Har du idéer på projekt inom foderutveckling, gödselhantering, energieffektivisering eller kommersialisering får du gärna kontakta oss - vi deltar idag som testmiljö i flera projekt som drivs av aktörer som Sveriges lantbruksuniversitet, RISE,

Stockholm resilience center och Sveriges veterinärmedicinska anstalt. 

Gårdsfisk medverkar/har medverkat i nedanstående projekt.

Vågen.png

12 sep. 2022

Svenskt yngelprogram för
varmvattenlevande matfisk

Medverkande: Gårdsfisk
Finansiär: Europeiska unionens havs-

och fiskerifond

090A1745-11.jpg
EHFF_flag_sv.jpg

1 sept. 2022

Landbaserad uppfödning av sportfisk för att säkerställa kvalité och smittskydd

Medverkande: Gårdsfisk
Finansiär: LEADER Skånes ESS, EUs Jordbruksfond

DSCF1404_edited.jpg
EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg
logo.jpg
Leader-logo.jpg

1 jan. 2022

Fiskabonnemang direkt till konsument

Medverkande: Gårdsfisk
Finansiär: LEADER Skånes ESS, EUs Jordbruksfond

Liggande förpackningar.jpeg
EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg
logo.jpg
Leader-logo.jpg

29 dec. 2020

Fisk på land

Medverkande: Gårdsfisk
Finansiär: LEADER Skånes ESS, EUs Jordbruksfond

gårdsfisk-2_edited.jpg
EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg
logo.jpg
Leader-logo.jpg

28 aug. 2019

Ökad odlingskapacitet i befintligt integrerat odlingssystem

Medverkande: Gårdsfisk
Finansiär: Europeiska unionens havs- och fiskerifond

090A3091-156.jpeg
EHFF_flag_sv.jpg

30 maj 2019

Fiskbajs

Medverkande: RISE; W3RM AB,

AWA Patent, Gårdsfisk
Finansiär: Vinnova

DSCF1538.jpg
Vinnova_green_payoff_ENG_RGB.png

31 aug. 2018

Hantering av restflöden från fiskuppfödning till lantbruket

Medverkande: Gårdsfisk
Finansiär: Region Skånes Miljövårdsfond,

Almi, Sten K Johnsons stiftelse

090A2339-69.jpg
rs_webb.jpeg
almi_logo_farg-01_rgb.webp
Logo.png
EHFF_flag_sv.jpg

26 jan. 2018

Smittskydd på fisk, uppbyggnad av hälsoövervakningsprogram för nya fiskarter inom vattenbruket, med fokus på tilapia och afrikansk ålmal

Medverkande: SVA, Gårdsfisk
Finansiär: Europeiska unionens havs- och fiskerifond

090A2108-45.jpeg
bottom of page