top of page

Landbaserad uppfödning av sportfisk för att säkerställa kvalité och smittskydd

Medverkande: Gårdsfisk, Länsstyrelsen Skåne, Sportfiskarna Skåne
Finansiär: Europeiska unionens havs- och fiskerifond

Om projektet

Syftet med detta projekt är att säkerställa möjligheten att kunna bedriva sportfiskeanläggningar med smittfri och ätbar fisk samtidigt som Länsstyrelsen ges ett relevant underlag för att kunna hantera nya förutsättningar för sportfisket. Fisken ifråga är Regnbågslaxen, en fisk som kan uppfylla de krav som ställs på en utsättningsfisk men som också har attribut som är viktiga för sportfiskaren – hela fenor, god kondition och bra smak. Intresset för svensk lax är dessutom väldigt stort bland både konsumenter och restauranger.

 

Status vid uppföljning i januari 2022

Gårdsfisk är ingång med uppfödning av de första Regnbågarna och kan redan se att de växer väldigt fort och att dödligheten är låg. Fiskarna kommer att screenas under våren för att upptäcka eventuella sjukdomar. Fisken kommer därefter att bedömas både som sportfisk och som matfisk. Den släpps ut och sportfiskare testar att fiska den och därefter varmröks den och äts upp. Slutligen kommer man sprida projektets resultat och ge underlaget till Länsstyrelsen. Om allt går som planerat vill man kunna sälja fisken som utsättningsfisk i framtiden. Projektet har fått mycket uppmärksamhet bland fiskekonsulenter på Sveriges Länsstyrelser.

Johan Ljungquist

September 2022

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg
Leader-logo.jpg
logo.jpg
bottom of page