top of page
Liggande förpackningar.jpeg

Fiskabonnemang direkt till konsument

Medverkande: Gårdsfisk
Finansiär: Europeiska unionens havs- och fiskerifond

Om projektet
Syftet är att skapa och testa ett helt nytt sätt att leverera färsk lokalproducerad fisk direkt till konsument, där kunden via en webbplats går in och beställer ett abonnemang på fisk.
Detta för att minska matsvinnet, öka kontakten mellan producent och konsument, skapa en trygghet för producenten med återkommande försäljning, möjliggöra för mindre producenter att nå ut bredare samt att öka värdet i produkterna. Fisken produceras dessutom i ett fiskuppfödningssystem utan utsläpp och negativ miljöpåverkan.

Status vid uppföljning i januari 2022
24 familjer har under ungefär ett års tid fått testa varsitt fiskabonnemang. De har fått fisk levererad i en speciellt framtagen kylväska tillsammans med information om produkten samt ett par recept. Testfamiljerna har som motprestation fått svara på ett medföljande formulär som har hjälpt Gårdsfisk att se vad konsumenterna efterfrågar vad gäller leveranssätt, kvalité, och produktutbud.
Pandemin har, till skillnad från många andra leaderprojekt, påverkat detta projekt positivt då allt fler konsumenter nu vill värna lokalt producerad mat och lokal arbetskraft men också för att allt fler beställer sin mat online. Responsen har varit över förväntan och under projekttiden har det dykt upp flera nya affärsidéer och samarbeten som man valt att utveckla. Exempelvis så har föreningar och
idrottsklubbar börjat sälja Gårdsfisks produkter. Projektet har bidragit till att Gårdsfisk behövt ny arbetskraft inom flera led och har på så sätt bidragit till att skapa minst ett nytt arbetstillfälle.
Kvar att göra i projektet är nu endast att lansera webbplatsen för abonnenterna och att göra en slutredovisning.

Johan Ljungquist

1 jan 2022

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg
Leader-logo.jpg
logo.jpg
bottom of page