top of page

Våra projekt

Gårdsfisk har flera pågående och avslutade projekt med inslag av offentlig finansiering. Här berättar vi mer om dem. Har du idéer på projekt inom foderutveckling, gödselhantering, energieffektivisering eller kommersialisering får du gärna kontakta oss - vi deltar idag som testmiljö i flera projekt som drivs av aktörer som Sveriges lantbruksuniversitet, RISE,

Stockholm resilience center och Sveriges veterinärmedicinska anstalt. 

Gårdsfisk medverkar/har medverkat i nedanstående projekt.

Vågen.png

12 sep. 2022

Svenskt yngelprogram för varmvattenlevande matfisk

Medverkande: Gårdsfisk
Finansiär: Europeiska unionens havs- och fiskerifond

Svenskt yngelprogram för varmvattenlevande matfisk

29 dec. 2020

Fisk på land

Medverkande: Gårdsfisk
Finansiär: LEADER Skånes ESS, EUs Jordbruksfond

Fisk på land

27 aug. 2019

Ökad odlingskapacitet i befintligt integrerat odlingssystem

Medverkande: Gårdsfisk
Finansiär: Europeiska unionens havs- och fiskerifond

Ökad odlingskapacitet i befintligt integrerat odlingssystem

29 maj 2019

Fiskbajs

Medverkande: RISE; W3RM AB, AWA Patent, Gårdsfisk
Finansiär: Vinnova

Fiskbajs

30 aug. 2018

Hantering av restflöden från fiskuppfödning till lantbruket

Medverkande: Gårdsfisk
Finansiär: Region Skånes Miljövårdsfond, Almi, Sten K Johnsons stiftelse

Hantering av restflöden från fiskuppfödning till lantbruket

25 jan. 2016

Smittskydd på fisk, uppbyggnad av hälsoövervakningsprogram för nya fiskarter inom vattenbruket, med fokus på tilapia och afrikansk ålmal

Medverkande: SVA, Gårdsfisk
Finansiär: Europeiska unionens havs- och fiskerifond

Smittskydd på fisk, uppbyggnad av hälsoövervakningsprogram för nya fiskarter inom vattenbruket, med fokus på tilapia och afrikansk ålmal
bottom of page