top of page
casey-horner-381606-unsplash.jpg

Hantering av restflöden från fiskuppfödning till lantbruket

Medverkande: Gårdsfisk
Finansiär: Region Skånes Miljövårdsfond, Almi, Sten K Johnsons stiftelse

Syftet med projektet var att svenska vattenbrukare som var verksamma, nystartade eller intresserade av att starta produktion av varmvattenlevande arter skulle få en utbildning. Detta för att höja kompetensen och förmedla fördelarna med miljömässigt hållbart vattenbruk. I utbildningen låg fokuset på hygien, fiskgödsel, smitningar, foderomvandling, foder och val av arter. Ett resultat av en utbildning där vattenbrukarnas kompetens höjdes och produktionen av svenska yngel lyckades.

Johan Ljungquist

30 aug. 2018

bottom of page