top of page

Projekt

Gårdsfisk har flera pågående och avslutade projekt med inslag av offentlig finansiering. Här berättar vi mer om dem. Har du idéer på projekt inom foderutveckling, gödselhantering, energieffektivisering eller kommersialisering får du gärna kontakta oss - vi deltar idag som testmiljö i flera projekt som drivs av aktörer som Sveriges lantbruksuniversitet, RISE, Stockholm resilience center och Sveriges veterinärmedicinska anstalt. 

Gårdsfisk medverkar/har medverkat i nedanstående projekt.

1 juli 2024

Optimering av ny process för filéberedning

Medverkande

Gårdsfisk, Länsstyrelsen Blekinge

Finansiär

Europeiska unionens havs- och fiskerifond

11 juni 2024

Effektivisering och automatisering för beredning av tilapia

Medverkande

Gårdsfisk, Länsstyrelsen Blekinge

Finansiär

Europeiska Unionens havs-och fiskerifond, Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027

Optimerad och ökad yngelproduktion till svenskt vattenbruk

Medverkande

Gårdsfisk, Länsstyrelsen Blekinge

Finansiär

Europeiska Unionens havs-och fiskerifond

13 december 2023

Aquaculture expert floor for circular economy practice

Medverkande

LP: University of Rostock (DE)
PP2: University of Gdańsk (PL)
PP3: Klaipeda University (LT)
PP4: Gulburgsund Municipality (DK)
PP5: Fish Market Development Association (PL)
PP6: Gårdsfisk/Scandinavian Aquasystems AB (SE)
PP7: VKST (DK)

Finansiär

1 juni 2023

Innovationspaket inom svensk avel för varmvattenlevande arter

Medverkande

Gårdsfisk, Jordbruksverket

Finansiär

Stödet från havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 finansieras delvis av pengar från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

30 november 2022

Effektivisering och automatisering av beredning samt hantering av biprodukter av nya arter

Medverkande

Gårdsfisk, Länsstyrelsen Blekinge

Finansiär

Europeiska Unionens havs-och fiskerifond, Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027

30 november 2022

Effektivisering och förpackningslinje för nya arter

Medverkande

Gårdsfisk, Länsstyrelsen Blekinge

Finansiär

Europeiska Unionens havs-och fiskerifond, Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027

22 september 2022

Landbaserad uppfödning av sportfisk

Medverkande

Gårdsfisk, Länsstyrelsen Skåne, Sportfiskarna Skåne

Finansiär

Europeiska unionens havs- och fiskerifond

12 september 2022

Svenskt yngelprogram för varmvattenlevande matfisk

Medverkande

Gårdsfisk

Finansiär

Europeiska unionens havs- och fiskerifond

29 december 2020

Fisk på land

Medverkande

Gårdsfisk

Finansiär

LEADER Skånes ESS, EUs Jordbruksfond

28 augusti 2019

Ökad odlingskapacitet i befintligt integrerat odlingssystem

Medverkande

Gårdsfisk

Finansiär

Europeiska unionens havs- och fiskerifond

30 maj 2019

Fiskbajs

Medverkande

RISE; W3RM AB, AWA Patent, Gårdsfisk

Finansiär

Vinnova

31 augusti 2018

Hantering av restflöden från fiskuppfödning till lantbruket

Medverkande

Gårdsfisk

Finansiär

Region Skånes Miljövårdsfond, Almi, Sten K Johnsons stiftelse

26 januari 2016

Smittskydd på fisk, uppbyggnad av hälsoövervaknings-program för nya fiskarter inom vattenbruket, med fokus på tilapia och afrikansk ålmal

Medverkande

SVA, Gårdsfisk

Finansiär

Europeiska unionens havs- och fiskerifond

bottom of page