top of page
En rödstrimma hopp.png

Havet.

Vi har ätit fisk från havet i tusentals år. Men nu är haven och fisken som bor där hotade då vi fiskar för mycket - aldrig har det funnits så lite fisk i våra hav som i dag. Ohållbart industriellt fiske överfiskar samtidigt som havsbaserad fiskeodling

leder till övergödning och bidrar till överfiske.

 

På grund av ökad befolkning samt bättre globala levnadsvillkor estimerar Stockholm Resilience Center att världens fiskkonsumtion ska fördubblas till 2050. 

 

Det låter ju bra - What’s the catch?

Att haven står inför en mängd utmaningar, utmaningar vi tillsammans behöver lösa! 

Utmaningen

I all sin enkelhet är utmaningen att vi inte kan fortsätta som vi har gjort och samtidigt fördubbla konsumtionen av fisk. Idag tar vi havet och fisken som bor där för givet. Vilket har skapat stora utmaningar med överfiske, miljögifter och exploatering av havs- och kustområden. Allt detta påverkar havets möjlighet att ta upp koldioxid och bidra till minskningen av den globala uppvärmningen. Vi behöver havet och havet behöver att vi tänker om, vi behöver tänka nytt.  

Lösningen

En del av lösningen på dessa utmaningar är det vi kallar ett integrerat lant- och vattenbruk. Där Gårdsfisk tillsammans med bönder gör det möjligt för oss alla att äta fisk och samtidigt minska övergödningen och överfisket. Detta görs genom att föda upp de sötvattenlevande och allätande fiskarterna Clarias och Rödstrimma. Fiskarna föds upp i ett smarta system där spillvatten återanvänds för att vattna åkrarna och fiskens avföring samlas upp och görs om till gödsel.  Ett smart system som gör det möjligt att föda upp fisk lokalt i länder över hela jorden. 

Följ med på djupet!
Pil Rosa.png

What’s the catch, och hur är Gårdsfisk en del av lösningen?

Överfiske

Pil Rosa.png

Övergödning

Pil Rosa.png

Global uppvärmning

Pil Rosa.png
Utmaning
bottom of page