top of page

Vanliga frågor

 • Varför föder ni upp Rödstrimma® och Gårdsclarias®?
  Både Rödstrimma (Tilapia) och Gårdsclarias (Clarias) är varmvattenlevande sötvattenfiskar och vi har valt dem för några viktiga anledningar. Under våra fiskar kan du läsa mer om dem. Robusta Våra fiskar är robusta, de tål att leva tillsammans utan att bli sjuka. De har aldrig behövt mediciner. Allätare De kan födas upp på en högre andel vegetabilier än annan fisk. Söta Sötvattenarter har vi valt för att kunna sprida spillvattnet på åkrar. All fiskavföring görs också om till gödsel. Varma Fiskarna är varmvattenlevande vilket gör att de växer fort. Den totala energiåtgången blir då mindre i uppfödningen jämfört med kallvattenlevande arter som föds upp på land. Stimmiga De trivs i stim och från bassänger på land kan fisken inte rymma och påverka den vilda populationen.
 • Vart kan jag köpa Gårdsfisk?
  Våra produkter finns att köpa i butik hos ICA, Hemköp, COOP, City Gross och Willys, framför allt i de större butikerna. Samt online hos mylla.se samt mathem.se. Vi finns dock inte som ordinarie sortiment i alla butiker. Så om du inte hittar den i din butik kan du be personalen att beställa hem våra produkter.
 • Vad innebär certifieringen IP Sigill Fisk och Skaldjur Klimatcertifierad?
  Då vi inte tyckte att det fanns någon befintlig certifiering som lyfte fiskvälfärd på den nivån som vi vill. Frågade vi Svensk Sigill om de tillsammans med forskare, djurskyddsorganisationer och näringen kunde ta fram en certifiering där fokus ligger på fisk och fiskens omsorg. Det landade i certifieringen IP Sigill Fisk och Skaldjur - den näst tuffaste certifieringen där fisken sätts i fokus. Den tuffaste certifieringen är om man också lägger till IP Sigill Klimatcertifierad, vilket vi såklart har gjort. Nedan har vi lyft ut några av de över 70 delar som finns i IP Sigill Fisk och Skaldjur Klimatcertifieriad och som styr arbetet hos oss på Gårdsfisk. FIFO FIFO står för fish-in-fish-out och definer hur mycket fiskmjöl och fiskolja som går åt för att föda upp 1kg fisk. IP Sigill Fisk och Skaldjur Klimatcertifieriad har kraven att om fiskmjöl/fiskolja används är kravet en FIFO på 0,8kg fisk per 1kg uppfödd fisk. Hos Gårdsfisk är vårt mål en FIFO på 0. Idag innehåller vårt foder 10-15% avskär. Och då ger det oss en FIFO på 0.17 för Rödstrimma och 0.67 för Gårdsclarias. CIRKULARITET Enligt IP Sigill Fisk och Skaldjur Klimatcertifieriad är kraven kring cirkularitet följande: Det ska finnas ett system för återutnyttjande av näring och vatten från uppfödningsbasänger. Hos Gårdsfisk återanvänds vattnet i bassängerna till att vattna närliggande åkrar. Avföring från fiskarna samlas upp och görs om till gödsel som sedan också används på åkrarna. ENERGI Enligt IP Sigill Fisk och Skaldjur Klimatcertifieriad är kraven kring energi följande: 100 % av energin ska komma från förnyelsebara energikällor. Hos Gårdsfisk använder alla uppföddningsanläggningar 100% förnyelsebar energi. SLAKT Enligt IP Sigill Fisk och Skaldjur Klimatcertifieriad är kraven kring slakt följande: Först bedövning med el eller slagmaskin, sedan ska medvetslöshet säkerställas för att sedan direkt avblodas med strupskärning. Hos Gårdsfisk elbedövas Rödstrimman manuellt för att sedan strupskäras. För Gårdsclariasen bultpistolas varje fisk manuellt innan avblodning genom strupskärelse.
 • Vad äter er fisk?
  Gårdsfisk arbetar väldigt mycket med foderfrågan då det är en av de viktigaste delarna i att producera världens mest hållbara fisk. Vi är med i flertalet projekt där vi testar nya råvaror från bland annat restflöden som kan vara intressanta. Vårt foder köps i dagsläget in från Frankrike och vi ställer höga krav på vad som får finnas i fodret. Det första som vi tittar på är det som kallas för FIFO (Fish In Fish Out) och är ett mått på om vi använder mer fisk än vad vi stoppar in i uppfödningen. Till Rödstrimman så har vi 4% fiskmjöl och 0% fiskolja vilket ger ett FIFO på 0,17. Till Clarias så är det 14% fiskmjöl och 2% fiskolja vilket ger ett FIFO på 0,67. Vi producerar alltså mer fisk än vi stoppar in. Fisken som finns i fodret består av avskär ifrån övrig fiskindustri. Eftersom att vi valt fiskar som kan leva på en vegetabilisk kost så är merparten av fodret vegetabilier,. Vete, soja och majs är de största delarna. Sojan är certifierad av ProTerra (Avskognings fri soja). Fodret innehåller EJ palmolja. Långsiktigt så arbetar vi för att kunna producera ett svenskt foder där ingredienserna kommer ifrån Sverige. Soja kan med fördel ersättas med andra proteiner som tex, raps, åkerbönor eller andra grödor. Vi arbetar för att kunna bygga infrastrukturen som krävs för ett svenskt foder. I dagsläget så finns det ingen fiskfoderfabrik vilket är det första steget mot ett svensk foder med svenska råvaror. Fodret är fritt från etoxykin.
 • Hur arbetar ni med djuromsorg?
  Djuruppfödning är alltid ett etiskt ställningstagande där producenten måste se till att fisken har det så bra som möjligt, både under själva uppfödningen och sedan vid slakten. Gårdsfisk arbetar aktivt både i uppfödningen och i projekt för att stärka fiskens ställning som lantbruksdjur. Vi har även varit med och tagit fram kraven i den första certifieringen (IP Sigill fisk och skaldjur) där vi tillsammans med djurskyddsorganisationer, forskare och näringen lyfter fiskvälfärdsaspekter, där exempelvis mängd fisk i bassängerna regleras, avlivningsmetod regleras och där fisken som djur hamnar i fokus. En annan aspekt om man jämför med vildfångad fisk, som inte skyddas av djurskyddslagstiftningen, är att våra fiskar som föds upp på en bondgård gör det. Det innebär att vi tar djuromsorgen på största allvar och arbetar aktivt för att våra fiskar ska må så bra som möjligt. Vi är också transparenta med våra processer och samarbetar med olika universitet för att hela tiden utveckla våra metoder, där uppfödning och slakt är högst på agendan och vi undersöker eventuella stressnivåer och arbetar med förbättrade slaktmetoder.
 • Vad har era fiskar för näringsinnehåll?
  Alla våra fiskar är uppfödda hos bönder i Sverige. Här kan du läsa om Rödstrimman och dess näringsinnehåll Här kan du läsa om vår Gårdsclarias och dess näringsinnehåll
 • En del av etiketten sitter kvar på plasttråget, påverkar det återvinningen?
  Enligt FTI (Förpackningsinsamlingen) så påverkar det inte återvinningen av plasten att en del av etiketten sitter kvar. Etiketten tas bort i plastens återvinningsprocess. Vi arbetar med att hitta en bra lösning så att etiketten är enkel att ta bort och inte fastnar i plasttråget.
 • Vad gör en fiskbonde?
  En fiskbonde föder upp fisk inom lantbruket på ett ansvarsfullt sätt så att fisken mår bra och växer. Vattnet återanvänder bonden för att vattna sina åkrar och fisken avföring görs om till gödsel. Så att du får lokalt uppfödd fisk som minskar belastningen på våra hav på din tallriken.
 • Vad är foderomvandlingen på era fiskar?
  Foderomvandlingen för fisken är ca 1,1-1,3, det vill säga fisken behöver äta 1,1-1,3 kg foder för att bli 1 kg fisk. Fodret innehåller 4% fiskmjöl till tilapia (Rödstrimma®) och 14 % fiskmjöl samt 2 % fiskolja till Clarias. Det gör oss till nettoproducenter av fisk, det vill säga vi använder 0,17 kg marina resurser för att producera 1 kg tilapia, för Clarias är det 0,67 kg för 1 kg producerat. Jämförelsetalet för en annan vanlig odlad fisk är 2-5 kg fisk per kg fisk som landar på din tallrik.
 • Föder ni upp Tilapia?
  Ja vi föder upp Tilapia. Den svenska handelsbeteckningen är Niltilapia men säljs under varumärket Rödstrimma®. Detta för att särskilja fisk från Gårdsfisk från annan fisk som inte är producerad med samma kvalitets och miljötänk. Detta gör att vi kan garantera att tilapia med varumärket Rödstrimma® håller hög kvalitet.
 • Jag har hört att det används antibiotika i "fiskodlingar" - Använder ni det?
  Nej vi använder inte antibiotika. Vi har valt fiskar som är robusta och i våra slutna bassänger kan vi säkerställa god djurhållning. Sedan starten 2013 har vi inte haft några sjukdomsutbrott och därmed inte heller behövt medicinera. I Sverige är det otillåtet med preventiv användning av antibiotika. Det förekommer dock i "fiskodling" i andra länder. Så välj fisk med omsorg - en fisk från gård!
 • Är det inte bättre att alla äter vegetariskt istället för fisk?
  Fisk är ett bra protein och har generellt ett lägre klimatavtryck än exempelvis ost, som är vanligt i en vegetarisk kost. När fisken dessutom föds upp i ett nästintill cirkulärt system och på en hög andel vegetabilisk kost så kan vi minimera miljöpåverkan. Livsmedelsverket rekommenderar också sjömat 2-3 gånger i veckan. Vi tror på en balanserad kost där miljömässigt hållbart producerad fisk kan hjälpa människor att ta stegen mot en mer hållbar livsstill. Fiskar är bra på att omvandla foder till protein och det behövs enbart mellan 1,1-1,3 kg foder för att bli ett kilo fisk. 1 kg foder ger 0,91 kg fisk. Dock så har vi utmaningar med ett ohållbart industriellt fiske. Det vill vi ändra på! Titta gärna efter i WWFs fiskguide när du väljer fisk. Där är båda våra fiskar grönlistade.
 • Är det energikrävande att värma upp vattnet till era fiskar?
  Det tar såklart energi att värma upp vattnet. Alla vår anläggningar har solceller så vi använder 100% förnybar energi i vår uppvärmning. Det tar dock mer energi att pumpa runt och rena vattnet. Det som är intressant är att det totalt sätt hade tagit mer energi om vi fött upp kallvattenlevande fiskar, då dessa fiskar växer långsammare och den totala energiåtgången per kg fisk då blir högre.
 • Var bereder ni fisken?
  Vår fisk bereds på vår gård i Skåne eller hos någon av våra svenska grossister.
 • Varför säger ni fiskuppfödning, det heter väl fiskodling?
  Japp, det är den gängse termen - men vi vill ändra på det. I vårt tycke så odlas grödor, sådant som växer. Djur däremot lever - och föds upp.
 • Min Varmrökta Clarias är röd vid ryggraden - vad är det för nåt?
  Clarias är en blodrik fisk och det går inte alltid att fullt avbloda den. Det gör att den kan vara röd invid ryggraden även när den är genomrökt. Det är alltså ingen fara. Fisken är rökt till 69 grader. Beroende på hur man har skurit upp den så påverkas det också, vårt råd är att skära så att man tar ut filéerna.
 • Vad skiljer ert system från en akvaponi?
  Det här med fiskuppfödning är en begreppsdjungel; öppna system för intensiv fiskodling, semislutna system för intensiv odling, slutna system för intensiv odling och så varianter inom de andra: partiell och full RAS, landbaserat, havsbaserat, kassodling, akvaponik och så det som Gårdsfisk bedriver integrerat lant- och vattenbruk. Akvaponik är en urgammal tradition där man föder upp matfisk och odlar grönsaker i symbios. Proportionen mellan växter och fisk är ungefär 10 till 1 vilket gör det ytkrävande - eller kort sagt, man får väldigt mycket gröna blad för den mängd fisk som produceras. Akvaponik var det första som Johan och Mikael testade i ett studentprojekt - det var där embryot till Gårdsfisk föddes. För husbehov och för primärproduktion av grönsaker är akvaponi en bra idé. Den självförsörjande stadsbonden klarar utan vidare av det. Men för att bli ett riktigt alternativ till den mängd fisk som tas upp ur haven av den industriella fiskeflottan (både till foder till odlad fisk och till direkt konsumtion) så krävs det något annat. Det är därför Gårdsfisk föder upp fisk på ”land” på landet - då kan vi på ett kontrollerat sätt ha nytta av de näringsämnen som uppstår - detta är mycket svårare i mindre uppfödningar i staden - du behöver antingen transportera gödsel till åkermark eller odla mycket grönt. Det är görbart, men svårt i jämförelse med att ha åkrar i behov av gödsel utanför ladugårdsknuten. Och så slipper man importera handelsgödsel. Den stora skillnaden är alltså skalan och att vi sprider våra näringsämnen på friland.
 • Vad innehåller er Varmrökta Clarias?
  Våra rökta produkter finns i tre varianter. Varmrökt Clarias - säljs till konsument och du kan läsa mer om den här Flatrökt clarias örtagård - säljs till restauranger. Ingredienser: Filé av Gårdsclarias, salt, lök, persilja, svartpeppar, SENAP, paprika, rosmarin, basilika, mejram, oregano, koriander. Al och enrisrökt. Flatrökt clarias jäger - säljs till restauranger. Ingredienser: Filé av Gårdsclarias,, salt, senapsfrö, paprika, lök, svartpeppar, kummin. Al och enrisrökt. Vår fisk röks av Blomlöfs rökeri i Fågelmara med al och enris. Alla är märkta med Äkta vara, det innebär att de inte innehåller några onödiga tillsatser. Läs gärna mer på Äkta Varas hemsida.
 • Kan man komma på studiebesök till er?
  Ja, det kan man. Men eftersom intresset är stort så tar vi bara emot grupper om upp till 20 personer. Kontakta oss om det är av intresse. Är du journalist och vill skriva om oss - kontakta oss här
bottom of page