top of page

Vanliga frågor

 • Varför föder ni upp Rödstrimma® och Gårdsclarias®?
  Både Rödstrimma (Tilapia) och Gårdsclarias (Clarias) är varmvattenlevande sötvattenfiskar och vi har valt dem för några viktiga anledningar. Under våra fiskar kan du läsa mer om dem. Robusta Våra fiskar är robusta, de tål att leva tillsammans utan att bli sjuka. De har aldrig behövt mediciner. Allätare De kan födas upp på en högre andel vegetabilier än annan fisk. Söta Sötvattenarter har vi valt för att kunna sprida spillvattnet på åkrar. All fiskavföring görs också om till gödsel. Varma Fiskarna är varmvattenlevande vilket gör att de växer fort. Den totala energiåtgången blir då mindre i uppfödningen jämfört med kallvattenlevande arter som föds upp på land. Stimmiga De trivs i stim och från bassänger på land kan fisken inte rymma och påverka den vilda populationen.
 • Vart kan jag köpa Gårdsfisk?
  Våra produkter finns att köpa i butik hos ICA, Hemköp, COOP, City Gross och Willys, framför allt i de större butikerna. Samt online hos mylla.se och mathem.se. Vi har svårt att se vad din butik exakt har på hyllan, men i vår fish finder samlar vi de butikerna som har våra produkter!
 • Foder
  Gårdsfisk arbetar väldigt mycket med foderfrågan då det är en av de viktigaste delarna i att producera världens mest hållbara fisk. Vi är med i flertalet projekt där vi testar nya råvaror från bland annat restflöden som kan vara intressanta. Vårt foder köps i dagsläget in från Frankrike och vi ställer höga krav på vad som får finnas i fodret. Det första som vi tittar på är det som kallas för FIFO (Fish In Fish Out) och är ett mått på om vi använder mer fisk än vad vi stoppar in i uppfödningen. Till Rödstrimman så har vi 4% fiskmjöl och 0% fiskolja vilket ger ett FIFO på 0,22. Till Clarias så är det 14% fiskmjöl och 2% fiskolja vilket ger ett FIFO på 0,7. Vi producerar alltså mer fisk än vi stoppar in. Fisken som finns i fodret består av avskär ifrån övrig fiskindustri. Eftersom att vi valt fiskar som kan leva på en vegetabilisk kost så är merparten av fodret vegetabilier,. Vete, soja och majs är de största delarna. Sojan är certifierad av ProTerra (Avskognings fri soja). Fodret innehåller EJ palmolja. Långsiktigt så arbetar vi för att kunna producera ett svenskt foder där ingredienserna kommer ifrån Sverige. Soja kan med fördel ersättas med andra proteiner som tex, raps, åkerbönor eller andra grödor. Vi arbetar för att kunna bygga infrastrukturen som krävs för ett svenskt foder. I dagsläget så finns det ingen fiskfoderfabrik vilket är det första steget mot ett svensk foder med svenska råvaror. Fodret är fritt från etoxykin.
 • Djuromsorg
  Djuruppfödning är alltid ett etiskt ställningstagande där producenten måste se till att fisken har det så bra som möjligt, både under själva uppfödningen och sedan vid slakten. Gårdsfisk arbetar aktivt både i uppfödningen och i projekt för att stärka fiskens ställning som lantbruksdjur. Vi har även varit med och tagit fram kraven i den första certifieringen (IP Sigill fisk och skaldjur) där vi tillsammans med djurskyddsorganisationer, forskare och näringen lyfter fiskvälfärdsaspekter, där exempelvis mängd fisk i bassängerna regleras, avlivningsmetod regleras och där fisken som djur hamnar i fokus. En annan aspekt om man jämför med vildfångad fisk, som inte skyddas av djurskyddslagstiftningen, är att våra fiskar som föds upp på en bondgård gör det. Det innebär att vi tar djuromsorgen på största allvar och arbetar aktivt för att våra fiskar ska må så bra som möjligt. Vi är också transparenta med våra processer och samarbetar med olika universitet för att hela tiden utveckla våra metoder, där uppfödning och slakt är högst på agendan och vi undersöker eventuella stressnivåer och arbetar med förbättrade slaktmetoder.
 • Antibiotika
  Nej vi använder inte antibiotika på våra fiskar. Sedan starten 2013 har vi inte haft några sjukdomsutbrott och därmed inte heller behövt medicinera. Vi har valt fiskar som är robusta och i våra slutna bassänger kan vi säkerställa god djurhållning. I Sverige är det också otillåtet med preventiv användning av antibiotika. Det förekommer dock i "fiskodling" i andra länder. Så välj fisk med omsorg - en svensk fisk från gård!
 • PFAS och Högfluorerade ämnen
  PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet. Dessa ämnen har sedan spridits ut i naturen och hamnar på så sätt hos oss människor. Från 1 januari 2023 finns gemensamma gränsvärden inom EU för PFAS4 i animaliska livsmedel. I den ligger gränsvärdena för fisk på mellan 2 ug/kg - 8 ug/kg beroende på fisk och syfte. Vi har analyserat vår Clarias efter PFAS4 och resultatet visar 0,011ug/kg. 18 182% lägre än EUs gränsvärde. Men vi ska fortsätta utvärdera vart dessa nivåer kommer ifrån. Här kan du läsa EU direktivet för gränsvärdena för PFAS och andra ämnen. PFAS / Högfluorerade ämnen står på sida 43.
 • Kvicksilver
  Kvicksilver finns naturligt i miljön, men mängderna i mark, vatten och havsbotten har ökat på grund av vårt sätt att leva. Det gör att ohälsosamma mängder kvicksilver samlas i de fiskar som lever där. Gränsvärdet för kvicksilver för fisk enligt Livsmedelsverket är 0,5 mg/kg eller 500ug/kg. I analyserna från Livsmedelsverket på våra fiskar har Clarias nivåer på 35,7 ug/kg och Rödstrimman 11,8 ug/kg. Långt under gränsvärdet och när vi helt har fått bort fisk från vårt foder så förväntar vi oss att dessa nivåer ska sjunka ytterligare! Här kan du läsa EUs förordning om bland annat kvicksilver. Du hittar gränsvärdena på sida 46.
 • PCB och Dioxiner
  Dioxiner och PCB är organiska miljöföroreningar som fått stor spridning i miljön. Dioxiner bildas bland annat när man tillverkar kemikalier som innehåller klor, samt vid förbränningsprocesser, till exempel sopförbränning. PCB är industrikemikalier som användes inom många områden, till exempel i transformatorer och fogmassor i hus, innan de förbjöds på 1970-talet. Inom EU finns det gränsvärden för hur mycket dioxiner och PCB som animaliska livsmedel, inklusive marina oljor, som fiskolja och fiskleverolja, samt vegetabiliska oljor, fetter och barnmat får innehålla. Gränsvärdet i EU för summan av 6 indikator-PCB är 75 ng/g. Både vår Gårdsclarias och Rödstrimma har ett värde på 1,5ng/g. Här kan du läsa EUs gränsvärden för PCB och Dioxiner. Sida 52. Såhär skriver Livsmedelsverket om PCB och Dioxiner
 • Foderomvandling
  Foderomvandlingen för fisken är ca 1,1-1,3, det vill säga fisken behöver äta 1,1-1,3 kg foder för att bli 1 kg fisk.
 • Kan man komma på studiebesök till er?
  Ja, det kan man. Men eftersom intresset är stort så tar vi bara emot grupper om upp till 20 personer. Kontakta oss om det är av intresse. Är du journalist och vill skriva om oss - kontakta oss här
bottom of page