top of page

Vår Historia

Världens mest hållbara fisk?!

Industriellt fiske och konventionell fiskodling omgärdas av flera miljöproblem. Det handlar om foderfiske, överfiske, övergödning, rymning och sjukdomar där allt kokar ner till förstörda ekosystem. Sverige har bra regelverk för detta men den mesta fisken är importerad, eller fiska internationellt. Därför skapade vi Gårdsfisk som med ett integrerat lant- och vattenbruk gör det möjligt att äta fisk utan att förstöra miljön. På köpet kommer en levande landsbygd när en ny näring växer fram. Vår vision är hav i balans, vi är en liten del i den kedjan, du är en liten del - välj fisk med omsorg!

Screenshot 2023-08-23 at 17.23.30.png

“Vår vision är ett hav i balans”

Screenshot 2023-08-23 at 17.26.26.png

Efter att ha arbetat inom fiskeindustrin och sett hur miljön påverkas, föll sig universitetsvalet marinbiologi enkelt för Johan Ljungquist. Mikael Olenmark å sin sida kom från ett snudd på överdrivet intresse för tekniska lösningar inom vatten och energi.  2009 träffades vi i ett projekt som handlade om urban fisk- och växtodling. Visionen om att producera världens mest hållbara fisk och förändra svensk livsmedelsproduktion i grunden tog form.

 

Efter att ha prövat olika metoder  och konstaterat att det inte skulle fungera i större skala insåg vi att livsmedel ska produceras där de alltid har producerats, på landsbygden. Där har man nytta av den gödsel som är en biprodukt av all djurhållning, den som inte hör hemma i havet, sjöar eller i kommunala reningsverk. Så vi började leta efter en gård. Det var lättare sagt än gjort, vi letade runt om i Skåne, men eftersom detta är Sveriges kornbod var alla gårdar utom räckhåll för en studentbudget. 

Till slut hittade vi Greta och hennes gård. Greta var gammal och ville flytta. Gården var äldre och tagen ur bruk sedan mer än 30 år. I sina glansdagar hade gården huserat kor, höns, grisar, lamm och allehanda grödor. Vi slog till. Detta var vad vi hade råd med. Med två par händer och nästan ingen budget, men en vilja och vision som drev oss under de år som vi arbetade dag och natt, restaurerades gården. Taket på ladugården lades om, väggar och innertak revs, tilläggsisolerades och byggdes upp igen. Yngel flyttade in och växte till sig. Gårdsfisk var fött.

 

Vi känner varje spik av Gretagården som idag är en modern fiskuppfödning, fundamentet i vår verksamhet. Det var inte många som trodde på oss, i början, och ja, det är väl begripligt när man såg gården, våra konton och att vi hade föresatt oss att vi skulle göra något som ännu inte fanns, ett integrerat lant -och vattenbruk. Efter många timmars slit, diverse konkursauktioner och hårda förhandlingar, står vi här med Sveriges första integrerade lant- och vattenbruk.

Screenshot 2023-08-23 at 17.29.30.png
Screenshot 2023-08-23 at 17.58.49.png

Våra fiskar

De vanligaste matfiskarna i Sverige är alla rovfiskar, som odlas i hav och sjö, det betyder att oavsett om de har odlats fram, som den allra vanligaste vardagsfisken, så har de ätit mer fisk själva än vad du får på tallriken. För att lösa den grundläggande miljöproblematiken har vi valt andra arter med egenskaper som gör det möjligt att minimera miljöpåverkan, samtidigt som de är några av världens vanligaste matfiskar och jättegoda att äta.

Metoden

Vår metod för att lösa de miljöproblem som omgärdar konventionell fiskodling är vad vi kallar för ett integrerat lant- och vattenbruk.

I korthet handlar det om att ta tillvara överskott på näringsämnen från fiskuppfödningen och använda dem i lantbruket. När man inte tar hand om näringen på ett bra sätt uppstår det övergödning, det är då vi får igenväxta vattendrag, algblomningar och syrefria bottnar. Det är en av orsakerna till att ekosystem rubbas. Du har säkert läst om att torsken i Östersjön fiskats för hårt, att många fiskar innehåller miljögifter och att ålen är utrotningshotad för att bara nämna några av utmaningarna kring havet. Vi använder ett recirkulerande system för att minimera vatten - och energianvändning. Systemet är slutet för att värna om naturen. I kassar i öppna vatten finns alltid en risk att fisk rymmer och stör omkringgivande ekosystem - med sjukdomar, med mediciner i kroppen och med gener som inte finns i naturen.

Screenshot 2023-08-23 at 17.58.57.png
Screenshot 2023-08-23 at 18.01.06.png

Hållbarhet

Gårdsfisk är klimatcertifierade av Svensk Sigill. Våra arter och metod har också grönt ljus i WWFs fiskguide. Vi fick Änglamarkspriset 2016, och vann det globala hållbarhetspriset WIN-WIN Award 2022 för vårt arbete. Vi skickar inte heller fisk fram och tillbaka runt halva jordklotet bara för att det är billigare att filéa någon annanstans. All beredning sker på vår gård i Skåne. Våra rökta produkter är märkta med Äkta vara eftersom vi inte inte använder några onödiga tillsatser i vår produktion. Vår fisk är Från Sverige -märkt eftersom den är uppfödd och beredd i Sverige.

bottom of page