top of page

1 juli 2024

Optimering av ny process för filéberedning

Medverkande

Gårdsfisk, Länsstyrelsen Blekinge

Finansiär

Europeiska unionens havs- och fiskerifond

Projektnummer P054-2022-4062

Syftet med investeringen är automatisera och effektivisera beredning av filé och att filtrera restprodukter och avskär till ren köttråvara för att kunna hantera en ökad produktion.
Målet med investeringen är att installera och driftsätta filémaskin för tilapia och refiner för att filtrera fram ren köttråvara av restprodukter och avskär.

Investeringen består i att:
• Anskaffa och installera filémaskin för tilapia, refiner för att filtrera avskär och transportband för att hantera flödena.

bottom of page