Gårdsfisk logo_RGB.png

Projekt

Vågen.png

Gårdsfisk har flera pågående och avslutade projekt med inslag av offentlig finansiering. Här berättar vi mer om dem. Har du idéer på projekt inom foderutveckling, gödselhantering, energieffektivisering eller kommersialisering får du gärna kontakta oss - vi deltar idag som testmiljö i flera projekt som drivs av aktörer som Sveriges lantbruksuniversitet, RISE, Stockholm resilience center och Sveriges veterinärmedicinska anstalt. 

Gårdsfisk medverkar/har medverkat i nedanstående projekt

Smittskydd på fisk, uppbyggnad av hälsoövervakningsprogram för nya fiskarter inom vattenbruket, med fokus på tilapia och afrikansk ålmal
SVA, Gårdsfisk
Europeiska unionens havs- och fiskerifond
25/01/2016
Fiskbajs
RISE; W3RM AB, AWA Patent, Gårdsfisk
Vinnova
29/05/2019
Fisk på land
Gårdsfisk
LEADER Skånes ESS, EUs Jordbruksfond
29/12/2020
MultiBio
Paper Province, BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, Rottneros bruk, Stora Enso Skoghalls bruk, Drinor, Fortum Waste Solution, Gårdsfisk, Karlstads universitet, Lunds universitet, Promiko och Sveriges Lantbruksuniversitet.
Vinnova och projektpartners (5,3 miljoner kr under 2,5 år) Slutdatum: Projekttid till 2020.
Hantering av restflöden från fiskuppfödning till lantbruket
Region Skånes Miljövårdsfond, Almi, Sten K Johnsons stiftelse
30/08/2018
Ökad odlingskapacitet i befintligt integrerat odlingssystem
Gårdsfisk
Europeiska unionens havs- och fiskerifond
25/08/2019
Landskap.jpg
Smittskydd på fisk, uppbyggnad av hälsoövervakningsprogram för nya fiskarter inom vattenbruket, med fokus på tilapia och afrikansk ålmal

Gårdsfisk har tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt initierat ett projekt för utveckling av ett program för hälsoövervakning och smittskydd för tilapia (Oreochromis spp.) och afrikansk mal (Clarias spp.) inom svenskt vattenbruk. Båda dessa arter är varmvattenlevande, optimal temperatur 31-36°C, och odlas vanligen i intensiva så kallade RAS system med recirkulation av vattnet för ett ekonomiskt utnyttjande av energi och vatten. Det finns sedan 1960-talet en etablerad hälsoövervakning av laxfisk inom det svenska vattenbruket, nu reglerat genom EU:s vattenbruksdirektiv 2006/88/EG. Laxfisk lever vid låga vattentemperaturer, vanligen under 20°C och odlas i Sverige vanligen i kassar, tråg eller dammar. Det smittskyddprogram som nu kommer att byggas upp måste ta hänsyn till de nya varmvattenlevande fiskarternas biologi, odlingssystemens beskaffenhet och måste omfatta de smittsamma organismer som är aktuella för de nya arterna vid den aktuella vattentemperaturen.

Medverkande

SVA, Gårdsfisk

Finansiär

Europeiska unionens havs- och fiskerifond

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg
Leader-logo.jpg