top of page

30 november 2022

Effektivisering och automatisering av beredning samt hantering av biprodukter av nya arter

Medverkande

Gårdsfisk, Länsstyrelsen Blekinge

Finansiär

Europeiska Unionens havs-och fiskerifond, Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027

Syftet med investeringen är automatisera och effektivisera beredning för att kunna hantera en ökad produktion av afrikansk ålmal. Målet med investeringen är att installera och driftsätta en komplett filéanläggning för att hantera arten afrikansk ålmal. Investeringen består av att anskaffa och installera huvudavskärare filémaskin, skinndragare och transportband för att bereda afrikansk ålmal från helfisk till färdig filé.

Journalnummer 2022-4057 inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027.

bottom of page