top of page

11 juni 2024

Effektivisering och automatisering för beredning av tilapia

Medverkande

Gårdsfisk, Länsstyrelsen Blekinge

Finansiär

Europeiska Unionens havs-och fiskerifond, Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027

Syftet med investeringen är automatisera och effektivisera beredning för att kunna hantera en ökad produktion av tilapia.

Målet med investeringen är att installera och driftsätta beredningsmaskiner och utrustning för att hantera arten tilapia.

Investeringen består i att:
• Anskaffa och installera huvudavskärare, skinndragare, rördragning för kyla och transportband för att bereda tilapia.
• Anskaffa slaktbackar för att för att tillfälligt lagra och flytta olika beredningsdetaljer samt för att hantera flödet av hel fisk fram till linjen.

bottom of page