top of page

30 november 2022

Effektivisering och förpackningslinje för nya arter

Medverkande

Gårdsfisk, Länsstyrelsen Blekinge

Finansiär

Europeiska Unionens havs-och fiskerifond, Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027

Syftet med investeringen är att skapa effektivare processer för att separera, packa, processa, portionera samt att tillverka nya vattenbruksprodukter. Målet med investeringen är att installera och driftsätta maskiner och utrustning för att nå syftet. Investeringen består i att anskaffa och installera portionerare, färsmaskin, kylblandare för färsmaskin, compact grader, skänkvagnar, dödfiskbackar, tippvagn, multivac extension, descaler, trimmingbord samt transportband.

Journalnummer 2022-4059 inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027.

bottom of page