top of page

29 december 2020

Fisk på land

Medverkande

Gårdsfisk

Finansiär

LEADER Skånes ESS, EUs Jordbruksfond

Gårdsfisk vill att alla ska kunna äta fisk som är god, klimatsmart och uppfödd i Sverige. Samtidigt så ser vi rapporter om minskat vildfiskbestånd och problem inom det konventionella vattenbruket. Gårdsfisk har löst det genom att föda upp fisk i lantbruket där vi tar tillvara på restnäringen och använder den som gödsel på åkermarken. Vattnet används två gånger, först till uppfödningen och sedan till bevattning. Arterna som vi föder upp är fantastiska matfiskar, växer fort, de kräver ingen medicinering och är allätare vilket gör dem till rena praktexemplen av klimatsmarta lantbruksdjur. Men med så många innovativa ideer på samma gång där vi utmanar regelverk och vad som är praxis inom lantbruket kommer också utmaningar med att bygga plattformen för den typ av näringsgren. Gårdsfisk har kommit en bra bit på vägen och har ett bra samarbete med svenska myndigheter. Där finns dock massor kvar att göra för att fiskuppfödning ska få samma förutsättningar som andra lantbruksdjur. Gårdsfisk kommer att driva ett Leaderprojekt tillsammans med LRF och Hushållningssällskapet under de närmsta 18 månaderna där vi ska bidra i arbetet med regelförenklingar för svenskt vattenbruk. Vi ska arbeta med att stärka fiskens möjligheter i lantbruket, detta gäller gödselhantering, miljölagstiftningen, djurskydd och slaktföreskrifter. Vi ska även bidra i framtagandet av miljömärkningar för fisk för att underlätta för konsumenter i butik.

bottom of page