top of page

30 maj 2019

Fiskbajs

Medverkande

RISE; W3RM AB, AWA Patent, Gårdsfisk

Finansiär

Vinnova

Syftet med Fiskbajs var att designa en lösning som klarar av att omvandla en fiskodlings restström till de näringsämnen som ett växthus idag köper som NPK baserad på fossila råvaror. Projektet har framgångsrikt visat på två sådana lösningar med positiva sidoeffekter som energiproduktion, affärsmodeller, ökad cirkulär produktion vilka gör tillståndsprocessen för vattenbruk enklare och odlingarna mer kostnadseffektiva, där båda fiskodling och växthuset visar en tydligt reducerad miljöpåverkan. Projektets syfte var att hitta sätt att återvinna näringsämnen från landbaserad, recirkulerande fiskodling (även kallad RAS-odling) till ett modernt växthus med droppirrigation och datorstyrd näringstillförsel på plantnivå. Under projektet har prover tagits på slam, vatten och fiskrens från Gårdsfisks kommersiella anläggning och analyserats i laboratorium samt matchats mot den standardgödsel som idag används för odling av tomat i kommersiella odlingar. Vidare har samma prover analyserats utifrån en biogaspotential inklusive en utvärdering av de restprodukter som kommer ur driften av tomatodling, där syftet är att skapa ytterligare en cirkulär process som framställer biogas vilken kan användas antingen för att kapa effekttoppar i en växthusodling eller förse hela fiskodlingen med den värmeenergi som krävs per år.

bottom of page