top of page

28 augusti 2019

Ökad odlingskapacitet i befintligt integrerat odlingssystem

Medverkande

Gårdsfisk

Finansiär

Europeiska unionens havs- och fiskerifond

Ett projekt som syftar till att utöka kapaciteten för att kunna producera mer fisk i det befintliga integrerade lant- och vattenbruket för att öka förutsättningar för att nå en kommersiell skala som kan få bred spridning i Sverige. Integrerat lant- och vattenbruk är ett system som utvecklats av Scandinavian Aquasystems (SA) under 2013-2016, systemet baserar på ett cirkulärt tankesätt där all restströmmar från odlingen ska omhändertas och återanvändas/återvinnas. Detta gäller energi likväl som kväve och fosfor. Dvs den totala miljöpåverkan både avseende kväve och fosfor samt energianvändning är mycket låg. Kvävet och fosforn från odlingen används som ett gödsel på åkermark och fiskodlingen begränsas av åkermarkens (växternas) kapacitet att tillgodose sig näringen. Energianvändningen minimeras genom hög grad recirkulation av vattnet samt värmeväxling i flera olika steg både på ventilation och utgående vatten.

bottom of page