top of page

Optimerad och ökad yngelproduktion till svenskt vattenbruk

Medverkande

Gårdsfisk, Länsstyrelsen Blekinge

Finansiär

Europeiska Unionens havs-och fiskerifond

Syftet med investeringen är optimera och öka yngelproduktionen för att stärka tillgången för svenska vattenbrukare och därmed öka möjligheten för svenska lantbrukare att föda upp varmvattenlevande fiskarter för livsmedelsproduktion.

Målet med investeringen är öka kapaciteten för yngelproduktion villket innebär byggnation av bland annat recirkulerande produktionssystem för karantän, avel, kläckning och yngel etc.

bottom of page