top of page

26 januari 2016

Smittskydd på fisk, uppbyggnad av hälsoövervaknings-program för nya fiskarter inom vattenbruket, med fokus på tilapia och afrikansk ålmal

Medverkande

SVA, Gårdsfisk

Finansiär

Europeiska unionens havs- och fiskerifond

Gårdsfisk har tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt initierat ett projekt för utveckling av ett program för hälsoövervakning och smittskydd för tilapia (Oreochromis spp.) och afrikansk mal (Clarias spp.) inom svenskt vattenbruk. Båda dessa arter är varmvattenlevande, optimal temperatur 31-36°C, och odlas vanligen i intensiva så kallade RAS system med recirkulation av vattnet för ett ekonomiskt utnyttjande av energi och vatten. Det finns sedan 1960-talet en etablerad hälsoövervakning av laxfisk inom det svenska vattenbruket, nu reglerat genom EU:s vattenbruksdirektiv 2006/88/EG. Laxfisk lever vid låga vattentemperaturer, vanligen under 20°C och odlas i Sverige vanligen i kassar, tråg eller dammar. Det smittskyddprogram som nu kommer att byggas upp måste ta hänsyn till de nya varmvattenlevande fiskarternas biologi, odlingssystemens beskaffenhet och måste omfatta de smittsamma organismer som är aktuella för de nya arterna vid den aktuella vattentemperaturen.

bottom of page