top of page

12 september 2022

Svenskt yngelprogram för varmvattenlevande matfisk

Medverkande

Gårdsfisk

Finansiär

Europeiska unionens havs- och fiskerifond

Varmvattenlevande matfiskar har etablerat sig hos de svenska konsumenterna och efterfrågan har ökat stadigt vilket gör att det är ett stort intresse för att starta vattenbruk. Då tillgången på yngel för de svenska producenterna kommer från ett fåtal leverantörer i Holland har vi sett att deras kapacitet inte räckt till.

Därför ville vi öka kompetensen för att kunna förse uppfödarna med yngel och utbildning kring vad som krävs

för att producera hållbar fisk.

Syftet med projektet var att svenska vattenbrukare som var verksamma, nystartade eller intresserade av att starta produktion av varmvattenlevande arter skulle få en utbildning. Detta för att höja kompetensen och förmedla fördelarna med miljömässigt hållbart vattenbruk. I utbildningen låg fokuset på hygien, fiskgödsel, smitningar, foderomvandling, foder och val av arter. Ett resultat av en utbildning där vattenbrukarnas kompetens höjdes och produktionen av svenska yngel lyckades. Plattformen för att kunna driva ett svenskt avelsprogram för Tilapia och Clarias är nu lagd och nästa steg är redan taget då Scandinavian Aquasystems AB har investerat i det genetisk materialet så att svensk yngelproduktion är säkrad.

Projektet kommer att fortsätta drivas vidare och övergå till ett avelsprogram där vi tar fram yngel på Tilapia och Clarias. Både informationsspridning och kompetenshöjning kommer att fortgå för att kunna utveckla vattenverket i Sverige.

Projektet presenterades på den Nationella Vattenbrukskonferensen 2022. Vi hade även äran att få presentera projektet för Kungen och Drottningen när de var på besök på vår gård i augusti 2022.

bottom of page